منتورینگ:

ما سعی داریم با تکیه بر شناخت لایه های درونی شما خدمتی متفاوت به شما ارایه دهیم  تا با روشهای پیشنهادی ما با کمترین صرف زمان Ùˆ هزینه به یک متخصص در حرفه خود تبدیل شوید در حقیقت ما  فقط تسهیل گری هستیم تا شما احساس رضایت Ùˆ غرور بیشتری در زندگی اجتماعی خود داشته باشید.

 

 

کوچینگ :

قطعا حضور ما در کنار هم تحقق انتظارات شما از اهداف زندگیتان خواهد بود ، به گونه ای در کنار هم پیش خواهیم رفت تا بینشی کارآمد را در راستای تحقق خواستهایتان در زندگی داشته باشید وبر اساس اهداف شما قابلیتهای زندگی فردی – اجتماعی شغلی و... شما ارتقاع یابد.