یک  کسب‌و‌کاری حرفه‌ای ، علاوه بر خودشناسی باید محیط و بازار حرفه ای خود را به درستی بشناسد.که هدف از این شناسایی

کاهش ریسک فعالیت‌ها
-
کشف فرصت‌های نهفته بازار
-
پیدا کردن مشکلات بالقوه
-
آگاهی از وضعیت رقبای خود
-
شناخت بهتر مشتریان احتمالی و قطعی

بنابراین استفاده از یک تیم حرفه‌ای برای مطالعه علمی بازار، جمع‌آوری اطلاعات صحیح و استفاده بهینه از آن یکی از اساسی ترین گامهای برندینگ میباشد که خوشبختانه همکاران ما  در این کار تخصص لازم را دارند .